Årsrapport 2019

Årsberetning ØSTM 2019 

 

Styret har i 2019 bestått av:  

Leder: Birgit Stølen  

Nestleder: Kari Blekastad Hegge  

Styremedlem/kasserer: Elin Sundsby 

Styremedlem: Hanne Leknes  

Styremedlem: Mohammad Shafeeq

Varamedlem: Robert Selsaas 

 

Valgkomiteen har bestått av Marianne Skille, Lene Kragh og Annika Meltzer.   

Varamedlem: Sara Wolter 

 

Aktiviteter i 2019 (Høydepunkter) 

 • Styret har i perioden avholdt 11 styremøter og ett møte om Barnas Hestefestival. Det finnes referat fra alle møtene.  
 • Det er avholdt flere stevner i perioden: 
  • Dressur: 4 stykker, hvorav 3 klubbstevner og 1 klubbstevne med Klubbmesterskap. 
  • Klubbmestere i dressur: 
   • Skolehest: Julie A. & Tor
   • Junior: Irja S. & Edda
   • Senior: Ine N. & Romeo   
  • Sprang: 5 stykker, hvorav 4 klubbstevner og 1 klubbstevne med Klubbmesterskap.
  • Klubbmestere i sprang: 
   • Skolehest: Anna S.  & Sander
   • Junior: Ida L. & Cindy 
   • Senior: Monica R. & Billy   
  •  Kjøring: 1 Distrikts-stevne i Dressur-kjøring innendørs 
 •  Flere av klubbens medlemmer har vært aktive i konkurranser i år og vist gode prestasjoner i flere grener både på nasjonalt og internasjonalt nivå.   
 • Barnas Hestefestival ble arrangert for fjerde gang i Alnaparken i samarbeid med Alna Ridesenter. Dette var første gang arrangementet stod på egne bein uten bistand fra Norges Rytterforbund. Det var rundt 2000 deltakere på arrangementet. Dette aktiviserte om lag 90 frivillige store og små fra klubben og Alna Ridesenter. Arrangementet var også i år svært vellykket. 
 • Klubbens medlemmer har gjennom 2019 hatt anledning til å delta på «Margrethe-treninger» med Margrethe Janbu. Klubben har sponset hver deltager med kr. 20,- i kjøregodtgjørelse pr. gang. 
 • Klubben fikk i 2017 støtte til ny ridebanebunn fra NRYF, som ble ferdigstilt i 2019. 
 • Kaféen har vært åpen under alle stevner og arrangementer. Den er foreldredrevet, og ses som et viktig bidrag til et godt sosialt miljø i stallen. Kafeen har i siste halvdel av 2019 ikke vært i drift pga manglende oppslutning fra frivillige til å holde den åpen. Det er nødvendig med aktiv oppsøkende virksomhet for å verve frivillige til å stå i kafeen.
 • 11 klubbmedlemmer er blitt tildelt start- og treningsstøtte for 2019. Det er 2 flere enn i fjor. 
 • Klubben har ikke delt ut stipend for perioden. 
 • Representanter fra klubbstyret har deltatt på Oslo og Akershus klubblederkonferansen 2019 og Ryttertinget 2019. 
 • Klubben arrangerte Nordisk-Baltisk mesterskap på Bjerke 3-7 juli i samarbeid med NRYF – GUK. Arrangementet bestod av et CAI2*stevne (internasjonal konkurranse) med 53 ekvipasjer, og et landsstevne (nasjonal konkurranse) med 25 ekvipasjer. Det var deltagere fra alle de nordiske landene representert. Stevnet var vellykket, men klubben har utfordringer med å rekruttere frivillige til store stevnearrangementer. Dersom klubben skal arrangere D-stevner og høyere nivå, må det settes ned en egen arrangementskomité som er dedikert til dette.  
 • Sportsutvalgets pris til Årets Nyskaper: Østmarka Rytterklubb for sin innsats for å ha 2 FEI stevner to år på rad. Norge trenger internasjonale stevner for å kvalifisere sine kusker til utenlandstevner og VM. Dette sparer utøverne for lange reiseveier og mye utgifter. Det er 7 år siden sist det var blitt avholdt FEI stevne i kjøring i Norge da Østmarka Rytterklubb påtok seg prøve-Nordisk i 2018. 
 • Klubben fikk 2. pl i Miniklassecupen under kompetansehelgen til NRYF 

 

Fullstendig oversikt over hva vi har gjort i forhold til handlingsplanen fåes ved etterspørsel. 

Mål  

Tiltak (Aktivitet)  

Hensikt med tiltaket  

Hva vi har gjort i 2019 

Kunne bruke parken mer 

Jobbe for tillatelse til mer bruk av parken. Bruke argumentene om bedre ungdomstilbud 

Kunne bruke parken mer.  

Klubben har i samarbeide med Alna ridesenter fått inn som ønske i kommunens fremtidige planer at fotballbanene skal planeres ut så vi kan bruke dem til ridebane, og vi har også lagt inn ett ønske om knøttecup bane i parken. 

Arrangere Barnas Hestefestival i samarbeide med Alna Ridesenter. 

Være med å arrangere.   

Skaffe frivillige  

Promotere hest og ridesenter. Ha det gøy!  

Klubben arrangerte Barnas Hestefestival for fjerde gang. 

6-8 stevner hvert år. (2-3 i sprang, 2-3 i dressur, 2 i kjøring og evt. 1 i games.) 

Arrangere/delegere.  

Ha en levende og aktiv klubb.  

Klubben har arrangert 4 dressurstevner og 5 sprangstevner, 1 D-stevne i kjøring og et L-stevne (Bjerke) + Nordisk 

Få flest mulig av senterets brukere inn i klubben (NB: punkt Rytterpolitisk dokument) 

Oppfordre rideskoleelever og spesielt terapiryttere til å melde seg inn.  

 

Vi har fått nesten alle rideskoleelever til å melde seg inn i klubben.   

 

Være med å støtte opp under ulike arrangementer i regi av Alna ridesenter 

 

Vil ha et godt samarbeide med Alna Ridesenter.  

Vi har reklamert og/eller vært med på ridesenterets ulike arrangementer (som nyttårsshow, dugnader, Barnas Hestefestival, elvevandring og satsningsgruppas arrangementer). 

Arrangere 1 grønt kort kurs løpet av året 

 

 

Så flere kan starte stevner og for å gi teoretisk kunnskap til medlemmene.  

Vi har avholdt 1 Grønt kort kurs, 1. og 2.juni  

Ha et godt og mobbefritt miljø i stallen. 

Støtte opp under aktiviteter som Åpen stall og å holde kafeen åpen i uka, slik at vi har voksen tilstede.  

 

Engasjere voksne i stallens aktiviteter  

 

Selv være aktive og oppmerksomme voksne i miljøet når vi er i stallen. 

 

Vi holdt kafeen åpen i første halvår, men grunnet store vanskeligheter med å få foreldre/foresatte til å stille opp i kafeen på ukedagene, kuttet vi ut dette i andre halvår av 2019. 

 

 

 

 

 

Det er flere fra klubben som daglig har vært til stede i stallen, snakket med og involvert oss i det barna i stallen holder på med.  

Nordisk på Bjerke(kjørestevne) 

Arrangere  

Støtte opp under kjøresporten og klubbens medlemmer som kjører.  

Klubben arrangerte Nordisk-Baltisk mesterskap på Bjerke 3-7 juli i samarbeid med NRYF – GUK. 

Følge med på ulike stønader vi kan søke på for klubben og Alna ridesenter 

 

Få pengestøtte til å drive klubbens aktiviteter og støtte opp under Alna ridesenter sine aktiviteter og behov  

Vi har fått følgende støtter i 2019: 

 • Kr 80 000 til Ridebanebunn fra NRYF  

 • Kr 24 280 i støtte for utstyr 

 • Kr 154 619 i LAM midler  

 • Kr 75 600 i “hodestøtte” fra OIK 

 • Kr 48 420 i moms refusjon   

 • Kr 50 000 i støtte fra Bydel Alna til Barnas Hestefestival  

 • Kr 288 000 fra Oslo kommune bymiljøetaten for Idrettstiltak (Nordisk på Bjerke) 

 • Kr 500 x 3 i rytterteststøtte 

Holde medlemmene informerte om klubbens aktiviteter 

Oppdatere hjemmeside og facebook side.   

Henge opp oppslag i stallen.   

Eventuelt sende ut fellesmailer.  

Klubbkveld til høsten 

 

Hjemmeside og Facebook er kontinuerlig oppdatert.  

Oppslag er hengt opp i stallen.  

Fellesmailer er sendt ut.  

 

 

Klubbkveld ble det dessverre ikke i 2019 

Vi skal ha en klubb for både de med og uten hest 

Følge opp/være med på/støtte opp under tiltak som Åpen stall, enkelt leie av hest ved stevner  

Vi vil ha et lavterskeltilbud der "alle" kan ha mulighet til å drive med hest, selv om de ikke eier en selv.  

Fortsatt vårt tilbud til medlemmene om å kjøpe klubbklær. 

 

Reklamert for stevnene.  

 

Vi arrangerte bruktsalg i klubben, tidlig høsten 2019 

Satse på ungdomsrepresentantene  

Lage en ungdomskomite som kan samarbeide med og komme med innspill til styret.  

Få engasjerte ungdommer og innspill fra ungdommen  

Ble ikke noen ungdomsrepresentanter i 2019, men hadde med to ungdommer (Irja og Siri) på OARK konferansen. 

Svare på henvendelser fra NRYF 

 

 

Ja 

Bidra til god hestevelferd 

Henge opp informasjon i stallen  

 

Bidra til å holde stellekurs (ungdommene kan holde dette??)  

 

God hestevelferd og øke kunnskapen til medlemmene  

Ikke gjort så mye direkte her i 2019 

Være med på OARK's klubblederkonferanse. 

 

Holde oss oppdatere og synlig i kretsen 

To representanter fra styret + to juniorrepr. deltok i 2019.  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.10 | 21:25
Sprang 24.10.2020 har mottatt 1
23.10 | 21:02
Startliste 24.10 har mottatt 2
23.10 | 06:34
Kommende stevner har mottatt 11
15.10 | 16:18
Terminliste H 2020 har mottatt 2
Du liker denne siden