Årsrapport ØSTM 2020

Styret har i 2020 bestått av: 

Leder: Birgit Stølen  

Nestleder: Kari Blekastad Hegge  

Styremedlem/kasserer: Elin Sundsby 

Styremedlem: Hanne Leknes  

Styremedlem: Robert Selsaas 

Varamedlem: Mohammad Shafeeq 

 

Revisorer 2020 har vært Torgeir Skovdahl og Kristin Engebretsen(vara) 

Valgkomiteen har bestått av Marianne Skille, Lene Kragh og Annika Meltzer.   

Varamedlem: Sara Wolter 

 

Aktiviteter i 2020 (Høydepunkter) 

 

Koronaen har naturlig nok ført til at aktivitetsnivået i 2020 har blitt sterkt redusert, og mange planlagte arrangementer har blitt avlyst. Vi hadde håpet på en sterkere start i 2021, men slik det dessverre ikke. 

 

 

Styret har i 2020 avholdt 7 styremøter. Det finnes referat fra alle møtene.  

 • Det er avholdt flere stevner i perioden:  

                       Dressur: 3 klubbstevner 

                 Sprang: 4 klubbstevner 

                 Kjøring: 1 Distrikts-stevne: vintercup i kombinert maraton 

 • Flere av klubbens medlemmer har vært, tross korona, aktive i konkurranser i år og vist gode prestasjoner i flere grener.    
 • Klubbens medlemmer har gjennom 2020 hatt anledning til å delta på «Margrethe-treninger» med Margrethe Janbu. Klubben har sponset hver deltager med kr. 20,- i kjøregodtgjørelse pr. gang. 
 • Kaféen har vært åpen under alle stevner og arrangementer, dog med meget begrenset meny. Den er foreldredrevet, og ses som et viktig bidrag til et godt sosialt miljø i stallen, men har ikke kunne fungert slik i 2020. Kafeen var i siste halvdel av 2019 ikke i drift pga manglende oppslutning fra frivillige til å holde den åpen. Vi håpet å kunne åpne den i 2020, men slik gikk det ikke. Vi håper på gjenåpning så snart koronaen er mer under kontroll. 
 • 11 klubbmedlemmer er blitt tildelt start- og treningsstøtte for 2020.  
 • Klubben har ikke delt ut stipend for perioden.  
 • Representanter fra klubbstyret har deltatt på Oslo og Akershus klubblederkonferansen 2020 og Ryttertinget 2020. 
 • Vi hjalp til økonomisk med ferdigstillelse av etasjen over den nye kafeen. Denne skulle vi bruke som klubbrom, men endte opp med å bytte dette rommet med rommet der det tidligere var butikk. Dette er ett større rom, og mer hensiktsmessig med tanke på hva vi ønsker å bruke det til. 

 

Mål 

Tiltak (Aktivitet)  

Hensikt med tiltaket 

Hva vi har gjort 

Kunne bruke parken mer 

Jobbe for tillatelse til mer bruk av parken. Bruke argumentene om bedre ungdomstilbud. Og kommunen har en handlingsplan på høring der etablering av knøttecup bane, lys på utebanen med mer er foreslått. Viktig å vise interesse for dette.  

Kunne bruke parken mer.  

Ikke så mye, men styret i Alna Ridesenter har fått til at vi får lov til å ri inn på stien bak uteridebanen. Hurra! 

Arrangere D-stevne i dressurkjøring og dressur i samarbeide med Ekeberg Rideklubb. 

Være med å arrangere.   

Skaffe frivillige.  

Være aktive i ryttersporten.  

D-stevne i kjøring ble arrangert. Dressurstevnet utgikk dessverre grunnet korona. 

6-8 stevner hvert år. (2-3 i sprang, 2-3 i dressur, 2 i kjøring)  

Arrangere/delegere.  

Ha en levende og aktiv klubb.  

Vi har arrangert 3 dressurstevner, 4 sprangstevner og ett kjørestevne. 

 flest mulig av senterets brukere inn i klubben 

Oppfordre rideskoleelever og spesielt terapiryttere til å melde seg inn. Det er flere tidligere medlemmer som nå viser interesse for å bli med igjen. Prøve å få fatt i disse. 

 

Det har ikke vært mulig å ha stallen åpen for alle i 2020,  det er ikke  mye vi har fått gjort her. 

Være med å støtte opp under ulike arrangementer i regi av Alna Ridesenter 

 

Vil ha et godt samarbeide med Alna Ridesenter.  

Vi har søkt om pengestøtte der det har vært mulig. Grunnet korona har det ikke vært  mye annet vi har kunnet bidra med. 

Arrangere 1 grønt kort kursløpet av året 

 

 

 flere kan starte stevner og for å gi teoretisk kunnskap til medlemmene.  

Dette utgikk grunnet korona 

Ha et godt og mobbefritt miljø i stallen.  

Støtte opp under aktiviteter som Åpen stall. Åpne igjen kafeen etter ombygging, slik at vi har voksen til stede.  

 

Engasjere voksne i stallens aktiviteter 

 

Selv være aktive og oppmerksomme voksne i miljøet når vi er i stallen. 

Skape et trygt felleskap der både barn, ungdom og voksne er godt integrert i stallens miljø 

Her har det ikke vært så mye vi kunne arrangere i 2020, men det har vært barn i stallen gjennom 2020 også, og vi har vært flere voksne, også fra styret, som har vært til stede i stallen.   

Jubileumsshow (klubben ble 50 år I 2020) 

Arrangerei samarbeid Alna Ridesenter. 

Feire oss selv, skaffe blest om klubben, ha det gøy og la medlemmene være med  show 

Utgikk grunnet korona 

Følge med  ulike stønader vi kan søke  for klubben og Alna ridesenter 

 

 pengestøtte til å drive klubbens aktiviteter og støtte oppunder Alna ridesenter sine aktiviteter og behov 

Vi har fått følgende støtter i 2020: 

 • Kr 4274  i tippemidler/grasotandel 

 • Kr 99 250 i aktivitetsstøtte fra OIK 

 • Kr 189 152 LAM- midler fra NIF Olympiske 

 • Kr 97 830 til sommeraktiviteter fra OIK 

 • Kr 65 889 i momskompensasjon fra NIF og OK 

Holde medlemmene informerte om klubbens aktiviteter 

Oppdatere hjemmeside og facebook side tidlig, slik at også de medlemmene som ikke har fast tilholdssted  Alna kan være med. Vurdere å legge inn i kalender  Facebook. 

 

Henge opp oppslag i stallen.   

 

Eventuelt sende ut fellesmailer.  

 

Klubbkveld til høsten 

 

Vi har oppdatert facebook og hjemmesidene kontinuerlig når det har vært noe å fortelle. 

 

 

 

 

Lite oppheng, da  har hatt tilgang til stallen 

 

 

 

Klubbkvelden utgikk grunnet korona 

Vi skal ha en klubb for både de med og uten hest 

Følge opp/være med /støtte opp under tiltak som Åpen stall, enkelt leie av hest ved stevner 

Vi vil ha et lavterskeltilbud der "alle" kan ha mulighet til å drive med hest, selv om de ikke eier en selv.  

Lite aktivitet her, da  har hatt tilgang til stallen. 

Satse  ungdomsrepresentantene  

Lage en ungdomskomite som kan samarbeide med og komme med innspill til styret 

 engasjerte ungdommer og innspill fra ungdommen 

Det ble ikke noe av dette, da det i det store og hele har vært lite styreaktivitet grunnet korona. 

Svare  henvendelser fra NRYF  

 

 

Ja 

 

Bidra til god hestevelferd 

Henge opp informasjon i stallen 

 

Bidra til å holde stellekurs (ungdommene kan holde dette??)  

God hestevelferd og øke kunnskapen til medlemmene 

Lite aktivitet her, da  har hatt tilgang til stallen. 

 

Være med  OARK's klubblederkonferanse. 

 

Holde oss oppdatere og synlig i kretsen 

To representanter fra styret + to juniorrepr. deltok i 2020.  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.10 | 06:34
Kommende stevner har mottatt 11
15.10 | 16:18
Terminliste H 2020 har mottatt 2
15.09 | 08:31
NYHETER har mottatt 19
21.06 | 09:27
Bilder har mottatt 1
Du liker denne siden