Årsmøte dokumenter (2016)

Referat/Protokoll Årsmøte 05.03.2017

Referat årsmøte 2017 

Dato: 05.03.2017 

Tid: 17:00 

Sted: Alna Ridesenter, Alnaparkveien 13 

Tilstede fra styret:  Birgit, Elin, Kari og Shafeeq 

 

 1. Antall stemmeberettigede:  10 

 1. Innkalling og dagsorden godkjent. 

 1. Dirigent: Birgit Stølen. Referent: Kari Blekastad Hegge. Skrive under protokoll: Lene Kragh og Marianne Skille 

 1. Birgit gikk gjennom årsberetningen. Ingen kommentarer. Godkjent. 

 1. Elin gikk gjennom regnskapet 2016. Ingen kommentarer. Godkjent. 

 1. Forslag og saker. Ingen saker kommet inn. 

 1. Medlemskontingenten 2018: Styret foreslår samme som i fjor: 350 for ordinære, og 150 per semester for de som går i rideskolen. Godkjent. 

 1. Budsjettet 2017 godkjent. 

 1. Valg: Innstilling 2017: 

 1. STYRE: 

 1. Leder: Birgit Stølen - 1 år igjen, ikke på valg 

 1. Nestleder: Kari Blekastad Hegge – valgt for 2 nye år 

 1. Styremedlemmer:  

 1. Elin Sundsby – valgt for 2 nye år.  

 1. Mohammed Shafeeq -  har igjen 1 år . Ikke på valg 

 1. Hanne Leknes – ny, valgt for 2 år. 

 1. Varamedlem: 

 1. Eirik Bø - ny, valgt for 1 år 

 1. VALGKOMMITE: 

 1. Leder: Marianne Skille  

 1. Medlem 1: Lene Kragh 

 1. Medlem 2: Annika Meltzer 

 1. Vara: Sara Wolter 

 1. REVISOR 

 1. Torgeir Skovdahl. 

 1. Vara: Ghulam Atteeq Akhter 

 1. REPRESENTANTER: 

 1. Årsmøtet gav styret fullmakt til å oppnevne representanter til bl.a. Ryttertinget og kommiteer. 

Møtet hevet 18:13 

 

Dagsorden Årsmøte Østmarka Rytterklubb 2016

ImageTil alle medlemmer i Østmarka Rytterklubb! 

 

 

Det innkalles herved til årsmøte for Østmarka Rytterklubb  

 

Dato: Søndag 05.03.2017 

Tid:  17.00 

Sted: Alna ridesenter, Alnaparkveien 13 i kafeen. 

 

Årsmøtets dagsorden: 

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigete 

 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 

 1. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

 1. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

 1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

 1. Behandle forslag og saker  

 1. Fastsette medlemskontingent. 

 1. Vedta idrettslagets budsjett. 

 1. Foreta følgende valg: 

 • Nestleder for 2-to år 

 • Styremedlem/kasserer for 2-to år 

 • Varamedlem for 1-ett år 

 • Revisor og 1 vara 

 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i. Alternativt kan årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

 • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

 

 

Nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlem, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmeantall. 

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli lagt frem på årsmøtet. 

 

 

Vel møtt! 

Hilsen styret 

Årsberetning 2016

BildeÅrsberetning Østmarka Rytterklubb 2016   
 
Styret har i 2016 bestått av: 

 

Leder: Birgit Stølen 

Nestleder: Mona S Pettersen 

Styremedlem/kasserer: Elin Sundsby 

Styremedlem: Kari Blekastad Hegge 

Styremedlem: Mohammad Shafeeq 

Varamedlem: Tore Linvollen 

 

Valgkomiteen har bestått av Lene Kragh, Marianne Skille og Annika Meltzer.  

Varamedlem: Jon Ekstrøm 

 

 

Aktiviteter i 2016 

 

 • Styret har avholdt 10 styremøter i perioden. Det finnes referat fra alle møtene. 

 

 • Klubben har fulgt kravet til OIK og tatt i bruk elektronisk medlemsregister via NIF sitt eget system; KlubbAdmin, og inngått brukeravtale med Buypass for elektronisk fakturering av medlemskontingenter. 

 

 • Det er avholdt flere stevner i perioden: 

 Dressur: 6stk. 5 klubbstevner og 1 klubbstevne med Klubbmesterskap. 

Sprang: 4stk. 3 treningsstevner og 1 klubbstevne med Klubbmesterskap. 

Mounted Games: 1 klubbstevne med MiniGames. 

 

 

 • Det er avholdt klubbmesterskap i dressur. 

Klubbmester senior: Thea Meltzer 

Klubbmesterjunior: Jenny Brenna Skille 

Klubbmester skolehest: Irja Vågene Stølen 

 

 • Det er avholdt klubbmesterskap i sprang. 

Klubbmester senior: Ine Nyhuus 

Klubbmesterjunior: Amalie Sveen 

Klubbmester skolehest: Emilie Hagen 

 

 • Flere av klubbens medlemmer har vært aktive i konkurranser i år og vist gode prestasjoner. 

 

 • Klubben har avholdt Grønt Kort-kurs med over 30 deltagere våren 2016. 

 

 • Barnas hestefestival ble arrangert for første gang som et pilotprosjekt i Alna parken i samarbeid med Alna ridesenter og Norges rytterforbund. Det var rundt 2000 deltakere på arrangementet. Dette aktiviserte om lag 60 frivillige store og små fra klubben og Alna ridesenter. Arrangementet var svært vellykket, og resulterte i ett lite overskudd. 

 

 • Klubben har søkt, og fått innvilget kr. 27 000,- i støtte fra Oslo Kommune Bymiljøetaten til arrangementet Barnas Hestefestival. 

 

 • Klubben har gitt kr 13 200,- til Alna Ridesenter som gave for bruk av hester til Barnas Hestefestival.  

 

 • Kaféen har vært åpen under alle stevner og arrangementer. Den er foreldredrevet, og ses som et viktig bidrag til et godt sosialt miljø i stallen. Det synes nødvendig at det er en eller flere ressurspersoner som sørger for at driften opprettholdes. Annika Meltzer har bidratt i stor grad med dette i 2016 med vaktlister og innkjøp til kafeen for ukentlig drift. 

 

 • Følgende klubbmedlemmer er blitt tildelt start- og treningsstøtte for 2016: Thea Meltzer, Ine Nyhuus, Jenny Brenna Skille, Irja Vågene Stølen. 

 

 • Klubben har ikke delt ut stipend for perioden. 

 

 • Klubben har søkt om LAM-midler og mottatt kr. 88 692,- 

 

 • Klubben søkt om moms refusjon og mottatt kr.: 10 619,- 

 

 • Klubben har søkt Kulturdepartementet om midler til Pilotprosjekter for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn som lever i inntekstfattige familier. Søknad ble avslått. 

 

 

 

For styret i Østmarka Rytterklubb 2016: 

 

 

 

Birgit Stølen              Mona S Pettersen              Elin Sundsby 

 

 

 

Kari Blekastad Hegge             Mohammed Shafeeq 

 

 

 

 

 

Regnskap 2016

Regnskap for Østmarka rytterklubb 2016
         
         
Utgifter       Inntekter    
Administrasjon 27 987,87   Medlemskontingenter 82 275,00
Utgifter stevner 28 435,20   Inntekter stevner 28 385,00
Støtte gitt 26 772,00   Støtte mottatt 157 561,00
Hestesport 76 875,00   Andre inntekter 14 349,06
Kafe 19 696,61   Kafe 39 427,00
Innkjøp 10 894,00   Jakker 200,00
Barnas hestefestival 53 146,03   Barnas hestefestival 70 713,00
Andre utgifter 723,38      
Overskudd/Underskudd 148 379,97      
  392 910,06     392 910,06
         
         
         
         
Balanse for Østmarka rytterklubb 2016
         
Kasse 15 546,00   Gjeld 0,00
Brukskonto 196 633,39   Egenkapital 290 911,89
Kapitalkonto 78 732,50      
  290 911,89     290 911,89

Budsjett 2017

Utgifter   Inntekter  
Administrasjon 30 000,00 Medlemskontingenter 80 000,00
Utgifter Stevner 30 000,00 Inntekter Stevner 30 000,00
Hestesport 80 000,00 Støtte/tilskudd 230 000,00
Kafe 22 000,00 kafe 30 000,00
Andre utgifter (utstyr til aktivitet) 20 000,00 Andre inntekter 10 000,00
Støtte gitt (start og treningsstøtte, stipend) 34 000,00    
Utdanning (kurs, organisasjonsarbeid) 20 000,00    
Barnas Hestefestival 2017 42 000,00 Barnas Hestefestival 40 000,00
Ridebanebunn 140 000,00    
Kjørestevne Starum 42 000,00 Kjørestevne Starum 40 000,00
       
  460 000,00   460 000,00

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.01 | 18:46

Hei Helene, Kan du sende en mail til: ostmarkarytterklubb@live.no med kontaktinfo til deg, vi vil gjerne ta en dialog og se hva vi kan få til:)Mvh ØSTM

...
06.01 | 15:14

Hei, jeg har en liten rideskole på Hadeland , jeg lurer på om dere tar i mot andre rideskole elever og hester/ponnier på stevnene deres?

mvh
helene Enger

...
15.09 | 22:21

Programmene er ikke bestemt enda:) det pleier å være ett LC program i skolehestklassen, og ett LB program i junior og senior.

...
15.09 | 13:13

klubbmesterskapet i dressur - hvilket program gjelder ?

...
Du liker denne siden