Start og treningsstøtte ØSTM

NYTT fra 2020
Når det gjelder start- og treningsstøtte, så ser styret at fordelingen av midlene ikke fordeles helt som det var tiltenkt. Styret i ØSTM har derfor prøvd å finne en mer rettferdig måte å fordele midlene på. Vi har på bakgrunn av dette bestemt at det iår skal være mulig å legge til satsningsgruppe kurset som grunnlag for refusjon av treninger, på samme linje som man kan søke om refusjon for trening for autoriserte trenere. For å kunne får refusjon for begge typer treninger må man bevise at man har deltatt på minimum ett D-stevne i fjor eller inneværende år. Vi presiserer at rideleir fremdeles er unntatt, foruten de som er funksjonhemmede. 

Husk å søke innen fristen!

Start- og treningsstøtte

 

 1. Startstøtte det kan refunderes deler av, er startkontingenten ved start på eksterne stevner, dvs. Distrikts- Lands-, Elite- eller Grand Prix stevner (ikke klubbstevner, treningsstevner o.l.)

 2. For å få refundert deler av treningsavgifter må det være organisert trening høyere enn klubbnivå for kvalifisert trener. Om trener er kvalifisert blir en skjønnsmessig vurdering. Nytt fra 2020 er at man også kan søke om refusjon av deler av satsningsgruppe kurset som holdes på Alna Ridesenter. For å kunne får refusjon for begge typer treninger må man bevise at man har deltatt på minimum ett D-stevne inneværende år. Grunnet korona i 2020 vil det også holde om man har deltatt i fjor.

 3. Grunnlag for søknad, samt søknad må være poststemplet senest 30.11. inneværende år eller lagt i postkassa til Østmarka rytterklubb innen kl. 24.00 den 30.11. Konvolutten skal være limt igjen! Dersom fristen ikke overholdes ansees søknaden for ikke mottatt. Søknaden sendes Østmarka Rytterklubbs adresse: Alnaparkveien 13, 1081 OSLO.

Som gyldig grunnlag for stevner gjelder resultatlister og dressurprotokoller. Kvittering for betalt startavgift bør ligge ved, da styret lettere kan sjekke om søknadssummen er realistisk. Ved etteranmeldelse dekkes kun ordinær startavgift, ikke dobbel. Det vil vanligvis ikke bli dekket transportutgifter, veterinærutgifter, oppstalling og lignende, med dette kan søkes om i spesielle tilfeller, for eksempel ved større mesterskap.

Ved treninger gjelder attest for både oppmøte og betaling, underskrevet/kvittert ut for av person over 18 år (trener eller ansvarlig)

 4. Fordelingen av midler skjer på styremøtet i desember og tildeles ut i fra det som er budsjettert. Størrelsen på økonomisk støtte er avhengig av klubbens økonomi, og kan variere fra år til år.

 5. Er du funksjonshemmet kan du i tillegg søke i klubben om en av de følgende økonomiske støtteordninger:

   a) Vanlige ridetimer/volter. Du kan få refundert ca halvparten av ridetimepris, inntil 17         timer pr halvår.

    b) Terapiridning. Du kan få dekket 5 ganger/timer av hele pasientandelen din, dersom du   har brukt opp antall gitte timer på rekvisisjonskortet ditt innen årets slutt.

    c) Rideleir/kurs. Har du deltatt på rideleir i løpet av året, kan du få støtte til inntil     halvparten av en (1) ukes leiropphold. Har du i stedet deltatt på andre spesielle ridekurs, kan   du alternativt få dekket inntil halvparten av kursavgifter, avhengig av kursenes kostende.

Husk at du må legge ved dokumentasjon på beløpet du søker om!

Trenger du spesialutstyr for å ri, er klubben behjelpelig med støtte til akkurat det utstyret du måtte trenge. Størrelsen på denne støtten må vurderes ut fra klubbens økonomi det året.

Klubben kan gi støtte når som helst i form av stipend. Dette gis ved spesielle anledninger, for eksempel ved deltakelse på store stevner som VM etc.

Søknadsfrister for funksjonshemmede:  

Innen 15. juni (1. halvdel)

Innen 15. des (2. halvdel)

Ved alle søknader må det legges ved dokumentasjon/kvitteringer!

 

Last ned skjema for søknaden, eller få det utdelt på kontoret på Alna ridesenter eller ved sende en e-post til:

Ostmarkarytterklubb@live.no

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 11:55
Stevneresultater har mottatt 12
23.10 | 06:34
Kommende stevner har mottatt 11
15.10 | 16:18
Terminliste H 2021 har mottatt 2
15.09 | 08:31
NYHETER har mottatt 19
Du liker denne siden