Start og treningsstøtte ØSTM

Start- og treningsstøtte Østmarka Rytterklubb

Østmarka Rytterklubb ønsker å støtte satsende utøvere økonomisk, både de i rideskolen og private utøvere. Vi har derfor en støtteordning der våre medlemmer kan søke om refusjon for utgifter ved stevner over klubbnivå og treninger på høyere nivå. Søknadsperioden går fra 1.desember forgående år t.o.m. 30.november inneværende år. Søknadsfrist 30.november inneværende år. 

 

  1. Startstøtte ved stevner 

Man kan søke om få refundert deler av startavgiften(e) ved start på eksterne stevner, dvs. Distrikts- Lands-, Elite- eller Grand Prix stevner (ikke klubbstevner, treningsstevner o.l.) 

Som gyldig grunnlag for stevner gjelder resultatlister og kvittering for betalt startavgift. (bruk gjerne utskrift fra handlekurv i NRYFStevne.no) da styret lettere kan sjekke om søknadssummen er realistisk. Ved etteranmeldelse på stevner dekkes kun ordinær startavgift, ikke dobbel. Det vil vanligvis ikke bli dekket transportutgifter, veterinærutgifter, oppstalling og lignende, med dette kan søkes om i spesielle tilfeller, for eksempel ved større mesterskap.Se eget pkt. 

 

 2. Treningsstøtte 

Man kan søke om å få refundert deler av treningsavgifter på gjennomført organisert trening høyere enn rideskolenivåfor kvalifisert trener. Dette gjelder også for satsningsgruppa på Alna Ridesenter. 

Med kvalifisert trener menes person som f.eks. er autorisert Trener 1, Trener 2, osv. via NRYF sitt trenerutdanningsprogram, Fullført Ridelærer-utdanning via Norsk Hestesenter (Starum), eller kan dokumentere tilsvarende gjennomført utdanning/kurs som trener. 

Faste, ukentlige «Gruppetreninger/timer» for instruktør kvalifiserer ikke som grunnlag for treningsstøtte. 

For å kunne få refusjon for treninger må man bevise at man har deltatt på minimum ett D-stevne inneværende år.  

Som gyldig søknadsgrunnlag for treningergjelder kvittering for betalt treningsavgift. (bruk gjerne utskrift fra VIPPS) 

 

  1. Støtte ved Mesterskap 

Ved deltagelse i mesterskapsklasser i Mesterskap, f.eks KM, LM, NM, Fjordhest NM etc, Lag og individuelt i alle grener, vil ØSTM dekke startavgiften(e) samt obligatorisk oppstalling og evt veterinærkontroll. Dette gjelder ikke åpne klasser i mesterskapsstevner, kun mesterskapsklasser. HUSK send mail til kasserer i klubben, ostmarkarytterklubb@live.no med dato for Mesterskap og kostnadsoversikt, samt kontonummer for innbetaling, i god tid før mesterskapsdeltakelsen. 

 

Disse avgiftene kan da ikke medtas i evt personlig start- og treningsstøtte søknad på slutten av året. 

 

  1. Utdeling av stipend 

Klubben kan gi støtte når som helst i form av stipend. Dette gis ved spesielle anledninger, for eksempel ved deltakelse på store stevner som VM etc. 

   

  1. Støtte av spesialutstyr ved nedsatt funksjonsevne 

Har du nedsatt funksjonsevne og i forbindelse med dette trenger spesialutstyr for å utføre ryttersporten din, er klubben behjelpelig med støtte til akkurat det utstyret du måtte trenge. Størrelsen på denne støtten må vurderes ut fra klubbens økonomi det året. Dette kan søkes om uavhengig av andre søknadsfrister. Send mail til ostmarkarytterklubb@live.no 

 

  1. Innsending av søknad 

Søknadsperioden går fra 1.desember forgående år t.o.m. 30.november inneværende år. 

Grunnlag for søknad, samt søknad må være mottatt av ØSTM v/styret senest 30.11. inneværende år, eller lagt i postkassa til Østmarka rytterklubb v/innkjøringen til Alna Ridesenter innen kl. 24.00 den 30.11. inneværende år. Konvolutten skal være limt igjen! Dersom fristen ikke overholdes ansees søknaden for ikke mottatt. Søknaden kan sendes Østmarka Rytterklubbs adresse: Alnaparkveien 13, 1081 OSLO. HUSK at det den må være mottatt i klubbens postkasse senest 30/11. 

 Fordelingen av midler skjer på styremøtet i desember og tildeles ut i fra det som er budsjettert. Størrelsen på økonomisk støtte er avhengig av klubbens økonomi, og kan variere fra år til år. 

 

Last ned skjema for søknaden, eller få det utdelt på kontoret på Alna ridesenter eller ved sende en e-post til: 

Ostmarkarytterklubb@live.no 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.06 | 21:17
Alna Ridesenter har mottatt 17
10.05 | 10:00
Bilder har mottatt 1
05.05 | 15:10
Terminliste V 2022 har mottatt 3
05.03 | 15:01
Stevneresultater har mottatt 15
Du liker denne siden