Start og treningsstøtte ØSTM

Husk å søke !

Start- og treningsstøtte

 

1.       Man kan få refundert deler av startkontingenten ved start på eksterne stevner, dvs. Distrikts- Lands-, Elite- eller Grand Prix stevner (ikke klubbstevner, treningsstevner o.l.)

 2.       For å få refundert deler av treningsavgifter må det være organisert trening høyere enn klubbnivå for kvalifisert trener. Om trener er kvalifisert blir en skjønnsmessig vurdering.

 3.       Grunnlag for søknad, samt søknad må være poststemplet senest 30.11. inneværende år Eller lagt i postkassa til Østmarka rytterklubb innen kl. 24.00 den 30.11. Konvolutten skal være limt igjen! Dersom fristen ikke overholdes ansees søknaden for ikke mottatt. Søknaden sendes Østmarka Rytterklubbs adresse: Alnaparkveien 13, 1081 OSLO.

Som gyldig grunnlag for stevner gjelder resultatlister og dressurprotokoller. Kvittering for betalt startavgift bør ligge ved, da styret lettere kan sjekke om søknadssummen er realistisk. Ved etteranmeldelse dekkes kun ordinær startavgift, ikke dobbel. Det vil vanligvis ikke bli dekket transportutgifter, veterinærutgifter, oppstalling og lignende, med dette kan søkes om i spesielle tilfeller, for eksempel ved større mesterskap.

 

        Ved treninger gjelder attest for både oppmøte og betaling, underskrevet/kvittert ut for av person over 18 år (trener eller ansvarlig)

  4.       Fordelingen av midler skjer på styremøtet i desember og tildeles ut i fra det som er budsjettert. Størrelsen på økonomisk støtte er avhengig av klubbens økonomi, og kan variere fra år til år.

 5.       Er du funksjonshemmet kan du søke klubben om en av de følgende økonomiske støtteordninger:

 a)             Vanlige ridetimer/volter. Du kan få refundert ca halvparten av ridetimepris, inntil 17 timer pr halvår.

 b)             Terapiridning. Du kan få dekket 5 ganger/timer av hele pasientandelen din, dersom du har brukt opp antall gitte timer på rekvisisjonskortet ditt innen årets slutt.

 c)             Rideleir/kurs. Har du deltatt på rideleir i løpet av året, kan du få støtte til inntil halvparten av en (1) ukes leiropphold. Har du i stedet deltatt på andre spesielle ridekurs, kan du alternativt få dekket inntil halvparten av kursavgifter, avhengig av kursenes kostende.

 Husk at du må legge ved dokumentasjon på beløpet du søker om!

  Trenger du spesialutstyr for å ri, er klubben behjelpelig med støtte til akkurat det utstyret du måtte trenge. Størrelsen på denne støtten må vurderes ut fra klubbens økonomi det året.

 Klubben kan gi støtte når som helst i form av stipend. Dette gis ved spesielle anledninger, for eksempel ved deltakelse på store stevner som VM etc.

Søknadsfrister for funksjonshemmede:  

Innen 15. juni (1. halvdel)

                                                                                                                                       Innen 15. des (2. halvdel)

 Ved alle søknader må det legges ved dokumentasjon/kvitteringer!

Bruk vedlagte skjema som forside for søknaden og vedleggene.

 Skjemaet får du på kontoret på Alna ridesenter eller ved sende en e-post til:

Ostmarkarytterklubb@live.no

 

Skjema for søknad om Start og Treningsstøtte

 

Før inn alle stevner/treninger du har startet på i tabellen under.

Husk å legge ved kvittering for betalt beløp for trening og resultatliste fra Horsepro som dokumentasjon på stevner. Vedlegg skal nummereres.

Alle summer det søkes om skal dokumenteres! Dersom det mangler dokumentasjon på enkeltaktiviteter, vil hele søknaden forkastes.

 

 

Søknad Start- og treningsstøtte ØSTM

 

Navn:

Adresse:

Email:

Kontonummer:
Vedlegg (nr)

Dato

Stevne/trening/kurs

Beløp

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

Totalt beløp

 Dato:

 

Signatur:_______________________________

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.08 | 12:43
NYHETER har mottatt 18
21.06 | 09:27
Bilder har mottatt 1
08.06 | 19:12
Kommende stevner har mottatt 9
02.03 | 14:12
Aktiviteter har mottatt 5
Du liker denne siden