Referat årsmøte 2015

Referat Årsmøte Østmarka Rytterklubb       

Tid: 13. mars 2015 kl. 19.00

Sted: Alna Ridesenter

 

1. Valg av dirigent: Hedda Ekstrøm enstemmig valgt.

 

2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll: Hasnain Nazir Chaudry og Marianne Skille

 

3. Behandling av årsberetning: Dirigent oppsummerte årsberetningen i korte drag. Gikk gjennom klubbens aktiviteter og stevner.

Årsberetning vedtatt.

 

4. Behandling av regnskap: Revisjonsrapport lest opp. Regnskapet godkjent.

 

5. Godkjenning av budsjett: Budsjett vedtatt.

 

6. Fastsetting av kontingent for neste år: Kontingenten fastsatt til fortsatt kr. 350,- for 2016

 

7: Behandling av innkomne saker:

               a) Forslag fra styret til endring av vedtekter §6 og §10.

 

                                                                          § 6 Start- og treningsstøtte  

Punkt 3. Foreslås endret til:

Grunnlag for søknad, samt søknad må være poststemplet eller levert til en i styret senest 30.11 det året det søkes for.

Punkt 4 foreslås endret til:

Fordelingen av midler skjer på styremøtet i desember slik at støtten gis ut før årsskiftet og tildeles ut i fra det som er budsjettert. Søknadsåret er fra 1.12 året før til 30.11 inneværende år. Størrelsen er klubbens økonomiske støtte for hvert år er avhengig av klubbens økonomi. Styremedlemmer som har søkt støtte kan ikke være tilstede under styrets behandling av støtten.

  § 10  Styret

Det foreslås et nytt punkt 14:

Ansatte ved Stiftelsen Alna Ridesenter kan velges inn i styret. Ansatte som er medlemmer av styret er inhabile i økonomiske saker mellom Østmarka rytterklubb og Stiftelsen Alna Ridesenter.

Vedtektsendringene vedtatt, med en tilføyning vedr søknadsåret i punkt 4. §6

 

 

 

 

 

 

 

8. Valg

 

Leder for 2 år: Monika Richter gjenvalgt

Kasserer for 2 år: Elin Sundsby

Styremedlem for 1 år: Anja Utsigt

Styremedlem for 2 år: Annika Meltzer

Jr. representant for 1 år: Irja Stølen gjenvalgt

Jr. representant for 1 år: Sindre Loudini gjenvalgt

Varamedlem for 2 år: Mona S Pettersen

Varamedlem for 1 år: Shafiq

2 medlemmer til valgkomiteen: Lene Kragh og Marianne Skille

Revisor 1 år: Torgeir Skovdahl

Vararevisor 1 år: Hanne Elise Sæthre Høglend

Utdanningskontakt: Har vært Hedda Ekstrøm, styret foreslo at styret i ØSTM fikk fullmakt til å peke ut delegater til ryttertinget etc. Forslaget godkjent, styret fikk fullmakt av årsmøtet.

 

Styret for 2015 består da av:

Leder: Monika Richter

Nestleder: Hedda Ekstrøm

Kasserer: Elin Sundsby

Sekretær: Synnøve Skjelle

Styremedlem: Anja Utsigt

Styremedlem: Annika Meltzer

Jr. representant: Irja Stølen

Jr. representant: Sindre Loudini

Varamedlem: Mona S Pettersen

Varamedlem: Shafeeq Mohammad

 

 

Eventuelt:

Komiteer:

Tentpeg: Hasnain Nazir Chaudry, Abdul Wahhab Dad, Ehtsham ul Hassan,

Dressur: Lene Kragh (leder), Marianne Skille (Horsepro), Birgit Stølen, Shafiq

Mounted Games: Elin Sundsby, Mati Shah

Sprang: Monika Richter, Therese Amador Steen, Hedda Ekstrøm

Kjøring: avventes

Voltige: ingen aktive for tiden, ingen komitee

 

Årsmøte hevet kl. 19.47

 

Referent: Elin Sundsby

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.01 | 18:46

Hei Helene, Kan du sende en mail til: ostmarkarytterklubb@live.no med kontaktinfo til deg, vi vil gjerne ta en dialog og se hva vi kan få til:)Mvh ØSTM

...
06.01 | 15:14

Hei, jeg har en liten rideskole på Hadeland , jeg lurer på om dere tar i mot andre rideskole elever og hester/ponnier på stevnene deres?

mvh
helene Enger

...
15.09 | 22:21

Programmene er ikke bestemt enda:) det pleier å være ett LC program i skolehestklassen, og ett LB program i junior og senior.

...
15.09 | 13:13

klubbmesterskapet i dressur - hvilket program gjelder ?

...
Du liker denne siden