Protokoll årsmøte 2021

Referat Østmarka Rytterklubbs årsmøte 2021 

 

Dato: 20.04.2021 - Tid: kl 18:05 - Sted: Teams 

Møte hevet kl: 19:20 

 

Til stede fra styret: Birgit, Elin, Hanne, Robert og Kari 

 

 1. Godkjenne antall stemmeberettigede: 12 - godkjent 

 1. Innkalling: Godkjent 

 1. Sakslisten: Godkjent 

 1. Dirigent: Birgit Stølen 

 1. Referent: Kari Blekastad Hegge 

 1. To medlemmer til å underskrive protokollen: Lene Kragh og Hege Kværnø Larsen 

 1. Årsberetning for 2020: Gjennomgått. Ingen kommentarer. Godkjent. 

 1. Regnskap for 2020 i revidert stand: Gjennomgått. Ingen kommentar. Godkjent. 

 1. Vedta budsjett 2021: Gjennomgått. Godkjent. 

  • Kommentar: Hestesport forsvinner fra 2022. Dette må tas hensyn til i budsjettet for 2022.  

 1. Behandle innkomne forslag og saker. Ingen kommet inn. 

 1. Fastsette medlemskontingenten 2022. Endring foreslått: 300 for alle. Gjeninnføre familiekontingent: 850 kr for 3 eller flere medlemmer 

Det ble en god diskusjon om dette. Følgende ble kommentert/endret/godkjent. 

 • Styrets forslag om å ha familiekontingent fra og med medlem nr 3 i samme familie. Godkjent 
 • Styret foreslår 850 kr i familiekontingent. Innspill om at det kanskje er litt lite å spare med 850 for 3 medlemmer i samme familie.  Forslag om 800 kr ble fremmet. Årsmøtet ble enige og vedtok at familiekontingenten blir 800 kr i kontingent. Godkjent 
 • Styret forslår å endre til at det blir 300 kr i medlemsavgift for alle medlemmer, både ordiære- og rideskolemedlemmer. Innspill om at det bør bli enda billigere enn 300 kroner for enkeltmedlemsskap, med tanke på at Hestesport forsvinner. Summen ble diskutert, og årsmøtet ble enige om at 300 kroner likevel er greit. Dette fordi 300 kroner fremdeles er en liten sum, og fordi klubben har som mål å bruke de pengene som tilkommer klubben via kontingentene, på medlemmene. Godkjent  
 1. Handlingsplan 2021. Gjennomgått. Kommentar: Bør fylle ut alle de tomme feltene, for å få et bedre og sterkere dokument. Det kom spesielt flere forslag på punktet om å jobbe for et mobbefritt miljø; Få inn noe om at dette er noe vi ønsker for at vi er en klubb for alle, ingen skal føle seg utstøtt. Og, ikke minst, ta inn dette med seksuell trakassering, da dette er noe som er veldig aktuelt, selv om vi ikke har hørt om noe av dette i vår klubb. Styret tar med seg alle innspill og jobber videre med dette. Godkjent. 

 1. Valg: 

Valg av styre 

 • Styreleder: Birgit Stølen - ikke på valg 
 • Nestleder: Kari Blekastad Hegge – gjenvalgt for 2 år ved akklamasjon 
 • Øvrige styremedlemmer: 
  • Elin Sundsby – gjenvalgt for 2 år ved akklamasjon 
  • Hanne Leknes – gjenvalgt for 2 år ved akklamasjon 
  • Robert Selsaas – ikke på valg 
 • Varamedlem
  • Rune Nordby - ny: – valgt for 1 år ved akklamasjon 

 

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd ØSTM har representasjonsrett. Valgkomiteens forslag var å gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Godkjent. 

 

Valg av revisorer 

 • Torgeir Skovdahl – gjenvalgt ved akklamasjon 
 • Varamedlem 
 • Kristin Engebretsen – gjenvalgt ved akklamasjon 

 

Valg av valgkomite 

 • Leder: Marianne Skille – gjenvalgt ved akklamasjon 
 • Medlem 1: Lene Kragh – gjenvalgt ved akklamasjon
 • Medlem 2: Annika Meltzer – gjenvalgt ved akklamasjon
 • Varamedlem: 
  • Sara Wolter – gjenvalgt ved akklamasjon 

 

Møtet ble avsluttet med en kjapp presentasjon av styret, på oppfordring fra en av deltagerne på årsmøtet. 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:21
Stevneresultater har mottatt 14
13.11 | 13:34
Alna Ridesenter har mottatt 13
08.11 | 19:39
Klubbklær har mottatt 2
23.10 | 06:34
Kommende stevner har mottatt 11
Du liker denne siden