Protokoll årsmøte 2022

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I  

ØSTMARKA RYTTERKLUBB 
 

Årsmøtet ble avholdt på Teams tirsdag15.03.2022 kl 18:00 

Styreleder ønsket velkommen og åpnet møtet. 

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede 

De 14 fremmøtte medlemmene ble godkjent som stemmeberettigede. 

  1. Velge dirigent 

Kari Blekastad Hegge ble valgt til dirigent. 

3.Velge referent 

Rune Nordby ble valgt til referent. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Marianne Skille og Anne Ruste ble valgt. 

5. Godkjenne innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

6. Godkjenne sakslisten 

Sakslisten ble godkjent 

7. Årsberetning for 2021 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen. 

Beretningen ble enstemmig godkjent  

8. Regnskap for 2021 i revidert stand 

Kasserer gikk igjennom regnskapet 

Regnskapet ble enstemmig godkjent 

9. Behandle saker på sakslista 

9.1. Vedta ny lov 

Forslaget til ny lov ble enstemmig vedtatt. 

9.2. Juniorrepresentanter 

Styreleder redegjorde for formålet med juniorrepresentanter. 

Juniorrepresentantene utpekes av styret. De får møterett og talerett i styret, men ikke stemmerett. Formålet er at våre yngre medlemmer skal få bidra i utviklingen av klubben og aktiviteten.  

10. Fastsette medlemskontingenten 2023 

Styrets forslag til medlemskontingent ble enstemmig vedtatt. 

11. Vedta budsjett 2022 

Marianne Skille, Anne Ruste og Vilde Kvale uttalte seg. 

Det ble kommentert utgifter til hestesport, bruk av NRYF påmeldingssystem til stevner, barnas hestefestival og dugnader/sosiale tiltak. 

Forslaget til budsjett ble enstemmig vedtatt. 

12. Handlingsplan 2022 

Styrets forslag til handlingsplan ble vedtatt 

13. Valg 

Det ble foretatt slikt enstemmig valg av styre 

Leder: Kari Blekastad Hegge velges for ett år 

Nestleder: Birgit Stølen velges for to år 

Styremedlem:Elin Sundsby – kasserer ikke på valg 

Rune Nordby   velges for 2 år 

Hanne Leknes  ikke på valg 

Varamedlem:Robert Selsaasvelges for ett år 

Det ble foretatt slikt enstemmig valg av kontrollkomiteen: 

Leder: Torgeir Skovdahl velges for ett år 

Medlem:Kristin Engebretsenvelges for ett år 

 

Det ble foretatt slik enstemmig valg av valgkomite 

Leder:Marianne Skille  velges for ett år 

Medlem:Lene Kragh velges for ett år 

Varamedlem:Annika Meltzer velges for ett år 
 

Årsmøtet hevet kl 1855 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.09 | 21:54
Klubbmesterstatutter har mottatt 1
07.08 | 19:14
Klubbstevner har mottatt 1
12.07 | 10:10
Grønt kort har mottatt 1
20.06 | 21:17
Alna Ridesenter har mottatt 17
Du liker denne siden