Statutter for klubbmesterskap

Statutter klubbmesterskap dressur

(mindre endringer kan komme)

Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer av Østmarka Rytterklubb, med både skolehest og privathest. 

Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR, dvs at man kan starte klubbmesterskap fra det året man fyller 11. 

 

Kvalifisering:  

Rytter må minimum ha ridd klassen hen deltar i til 55% to eller flere ganger i klasse LC og LB på klubbstevne eller høyere stevnenivå.

Rytter må minimum ha ridd klassen hen deltar i til godkjent resultat (50% eller mer) i klasse LA og MB. 

 

Dette vil si at om rytter har kvalifisert seg i en klasse med hest X, så er det mulig å starte tilsvarende klasser med hest Y, så sant hest Y er i stand til å starte denne klassen. 

 

 

Klasser: 

Det kåres klubbmester i klasse LC, LB, LA og MB.   

Begrensninger:

Klassene er stengt for ekvipasjer (hest & rytter sammen) som i løpet av de to siste årene (fra klubbstevnes dato) har oppnådd 63 % eller mer, to eller flere ganger i klassen over (klubbstevne eller høyere). 

 

Eks: Har ekvipasjen oppnådd 63% i LB to ganger, kan den ikke starte LC. 

 

Klasse MB er åpen for alle ekvipasjer uansett, så sant rytter er kvalifisert. 

 

Rytter kan kun delta en gang pr mesterskap. 

 

Premiering og resultatberegning:  

Det deles ut medaljer i gull, sølv og bronsje, i tillegg til sløyfe, dersom det er 3(tre) startende eller fler i klassen. Dersom det er færre startende enn 3 (tre) deles det ut medaljer og sløyfer i valør tilsvarende antall startende. 

Klubbmester får dekken. Et ”låne-dekken” legges på før de kommer inn til 

premieutdeling. Senere får klubbmesteren utdelt dekken i ønsket størrelse med brodering. 

 

Den ekvipasjen med høyest % vinner. Om to eller flere ekvipasjer oppnår samme sluttresultat på de tre første plassene, går ekvipasjen med høyest sum for Allment inntrykk foran.  

 

Dersom det fremdeles er flere med samme resultat, sees det på de ulike punktene i Allment inntrykk. Først den sist gitte og deretter oppover. Om det etter dette blir umulig å skille to ekvipasjer, blir det delt plassering 

 

Styret kan fra år til år, regulere disse statuttene dersom dette er ønskelig eller nødvendig.  

 

Statuttene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på klubbens internettside 

 

Statutter klubbmesterskap sprang

(mindre endringer kan komme)

Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer av Østmarka Rytterklubb, med både skolehest og privathest. 

Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR, dvs at man kan starte 

klubbmesterskap fra det året man fyller 11. 

 

Kvalifisering:  

Rytter må minimum to ganger eller mer ha gjennomført klassen hen melder seg opp i på klubbstevne eller høyere stevnenivå. Gjennomført er de som ikke er eliminert, utelukket eller har trukket seg.

Dette vil si at om rytter har kvalifisert seg i en klasse med hest X, så er det mulig å starte tilsvarende klasser med hest Y, så sant hest Y er i stand til å starte denne klassen. 

 

Klasser: 

Det blir kåret klubbmester i klassene 60, 70, 80 og 90 cm. 

Begrensninger:

Klassene er stengt for ekvipasjer (hest & rytter sammen) som de siste to år (fra klubbstevnets dato) har ridd feilfritt i klassen over, to eller flere ganger. (klubbstevne eller høyere stevnenivå) 

Eks: Har ekvipasjen ridd feilfritt i 70 cm to ganger, kan den ikke starte 60 cm. 

Klasse 90 cm er åpen for alle ekvipasjer uansett, så sant rytter er kvalifisert. 

Rytter kan kun delta en gang pr mesterskap. 

 

Premiering og resultatberegning:  

Det deles ut medaljer i gull, sølv og bronsje, i tillegg til sløyfe, dersom det er 3(tre) startende eller fler i klassen. Dersom det er færre startende enn 3 (tre) deles det ut medaljer og sløyfer i valør tilsvarende antall startende. 

Klubbmester får dekken. Et ”låne-dekken” legges på før de kommer inn til premieutdeling. Senere får klubbmesteren utdelt dekken i ønsket størrelse med brodering. 

 

Klassene bedømmes ut fra 280 - Feil og stil. Dvs. at ekvipasjer med likt antall feilpoeng skilles gjennom stilpoeng. Dersom også stilpoengene er like, erklæres ekvipasjene for likeplassert.  

Styret kan fra år til år regulere disse statuttene dersom dette er ønskelig eller nødvendig.  

Statuttene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på klubbens internettside. 

Nyeste kommentarer