Klubbdokumenter

Dokumenter til årsmøtet 2023 - Kommer senest 2 uker før møtet

Lov for Østmaka Rytterklubb

Dagsorden årsmøte 2023


Østmarka Rytterklubbs Årsmøte

 

Dag: Tirsdag 15.03.2023 

Tid: kl 18:00 

Sted: Alna Ridesenter 

 

Årsmøtets dagsorden: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Velge dirigent 
 3. Velge referent 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 5. Godkjenne innkalling 
 6. Godkjenne sakslisten 
 7. Årsberetning for 2022 
 8. Regnskap for 2022 i revidert stand 
 9. Kontrollutvalgets rapport
 10. Behandle saker på sakslista 
  • Ingen innkomne saker
 11. Fastsette medlemskontingenten 2024 
 12. Vedta budsjettfoslag 2023 
 13. Valg 

           Årsberetning 2022


           Styret har i 2022 bestått av:   

           Leder: Kari Blekastad Hegge  

           Nestleder: Birgit Stølen   

           Styremedlem/kasserer: Elin Sundsby   

           Styremedlem: Hanne Leknes   

           Styremedlem: Rune Nordby 

           Varamedlem: Robert Selsaas 

            

           Valgkomiteen 2022 har bestått av:  

           Leder: Marianne Skille 

           Komitemedlemmer: Lene Kragh     

           Varamedlem: Annika Meltzer 

            

           Kontrollutvalg 2022 har bestått av: 

           Leder: Torgeir Skovdahl 

           Vara: Kristin Engebretsen 

            

           • Også i år ble vi noe preget av korona helt i starten av året, men så kom vi i gang igjen! 
           • Styret har i 2022 avholdt 8 styremøter. Det finnes referat fra alle møtene.  
           • Det er avholdt flere stevner i perioden:  
            • Dressur: 5 klubbstevner, hvorav klubbmesterskap i dressur 2021 og 2022 
             • Klubbmestere dressur 2021 
              • Skolehest(LC): Evelina T. & Jaguar 
              • Junior(LB): Vilde K. & Gentleman 
              • Senior(LA): Monica R. & Billy 
             • Klubbmestere dressur 2022 
              • LC: Kaja B. & Wendy 
              • LB: Allegra N. & Jaguar 
              • LA: Rebekka K. & Slotta Uffa 
              • MB: Kristin E. & Damesela 
            • Sprang: 5 klubbstevner, hvorav klubbmesterskap i sprang 2021 og 2022 
             • Klubbmestere sprang 2021 
              • Skolehest(60 cm Feil og Stil): Leah B. L. & Brunte 
              • Junior(70 cm Feil og Stil): Kaja B. & Wendy 
              • Senior(70 cm Feil og Stil): Caroline S. & Quinto 
             • Klubbmestere dressur 2022 
               • 60 cm Feil og Stil: Amalie K. & Sjefen 
               • 70 cm Feil og Stil: Ingvild C. & Fider 
               • 80 cm Feil og Stil: Maia A. G. & Brunte 
               • 90 cm Feil og Stil: Ida L. C. & Starlight 
             • Kjøring: 0 stevner 
            • Flere av klubbens medlemmer har vært aktive i konkurranser og Mesterskap i 2022 og vist gode prestasjoner i flere grener.   
             • Vi sendte av gårde lag i LM dressur 
             • Rebekka Kaagaard og Slotts Uffa ble også i 2022 grenmestere i dressur i Veikle Balder Mesterskapet 
            • Vi har begynt å bruke Equipe på stevner 
            • Vi kjøpte inn nytt hindermateriell våren 2022, slik at det gamle kan brukes på utebanen 
            • Vi har malt klubblokalene og begynt å bruke det på felles møter 
            • Kaféen har vært åpen under alle stevner og arrangementer. Alna Ridesenter overtok driften av kafeen for å holde mer åpent, da det har vært utfordrende for klubben å få kontinuitet i driften utover stevnehelger. Kafeen er et viktig trivselstiltak for stallmiljøet på Alna Ridesenter. 
            • 21 klubbmedlemmer har søkt og er blitt tildelt start- og treningsstøtte for 2022.  NB: husk at ALLE som har deltatt på kurs for autorisert trener, eller har vært på D-, E – og L – stevner, eventuelt er på satsningsgruppen kan søke om dette. Les mer på hjemmesiden vår!! 
            • Klubben har ikke delt ut stipend for perioden.  
            • Opprettet en konkurranse gruppe for klubbens aktive konkurranseryttere/kusker, med tilbud om deltagelse på subsidierte treninger og teorisamlinger. Dette er for å inkludere utøvere som kun har individuelle trenere og/eller har egen hest og i utgangspunktet ikke er med i treningsgrupper slik som f.eks. Alna sin rekrutt- og satsningsgruppe. 

             


            Mål

            Tiltak (Aktivitet)

            Hensikt med tiltaket

            Hva vi har gjort

            Gjøre ferdig det nye klubbrommet

            Male veggene, kjøpe inn treningsutstyr.

            Gjøre klart klubbrommet slik at vi kan ha klubbaktiviteter der, som grønt kort kurs og tilby enkel trening for rekrutter og satsningselevene.

            Vi har malt veggene, kjøpt/skaffet litt møbler

            Lære opp unge ryttere og deres foreldre i (det nye) påmeldingssystemet.

            Ha et treningsstevne for rekrutt- og satsningsgruppa i sprang. Der kan vi melde på med nryfStevne og bruke Equipe til info og resultater.

            Være aktive i ryttersporten og hjelpe våre ryttere til å kunne starte stevner ute.

            Treningsstevne med nryfStevne og Equipe ble gjennomført i april 2022, og vi har f.o.m. da brukt nryfStevne og Equipe på klubbens stevner

            6-8 stevner hvert år. (2-3 i sprang, 2-3 i dressur, 2 i kjøring)- Vi skal arrangere klubbmesterskap i sprang og dressur for både 2021 og 2022


            Arrangere/delegere

            Ha en levende og aktiv klubb, samt å forberede medlemmene på å starte ute

            Vi har avholdt 5 sprangstevner og 5 dressurstevner, iberegnet klubbmesterskap for 2021 og 2022

            Få flest mulig av Alna Ridesenters brukere inn i klubben

            Oppfordre rideskoleelever og spesielt terapiryttere til å melde seg inn.


            Det jobbes kontinuerlig med det

            Være med å støtte opp under ulike arrangementer i regi av Alna Ridesenter

            Hjelpe til med arrangementer som f.eks. show og Lysvandring.

            Vil ha et godt samarbeide med Alna Ridesenter.

            Vi arrangerte Lysvandring høsten 2022 sammen med Alna Ridesenter

            Arrangere 1 grønt kort kursi løpet av året - håper på høst 2022

            Arrangere

            Så flere kan starte stevner og for å gi teoretisk kunnskap til medlemmene.

            Dette fikk vi ikke gjennomført i 2022

            Ha et godt og mobbefritt miljø i stallen/klubben i samarbeide med Alna Ridesenter

            Støtte opp under aktiviteter som Åpen stall.   

              

            Engasjere voksne i stallens/klubben aktiviteter. 

             

            Selv være aktive og oppmerksomme voksne i miljøet når vi er i stallen. 

             

            Årlig gjennomgang av plakater fra Rytterforbundet/NIF. Oppdatering av hjemmesider og sosiale medier. 

             

            Følge med på NRYF sitt prosjekt Trygg Rytterglede for alle. 

            Vi skal ha en klubb som er inkluderende for alle, der alle skal føle seg trygge og vel.

            Det er mange voksne som er med på aktiviteter som stevner, men også som ellers “henger” rundt i stallen sammen med barn og unge. 


            Vi har begynt å sette opp egne voksen klasser på klubbstevner.


            Vi har oppdatert sosiale medier med aktiviteter blant medlemmer og ellers i klubben 

            Følge med på ulike stønader vi kan søke på for klubben i samarbeid med Alna Ridesenter.

            Søke på det som er mulig og vi mener det er fornuftig å søke

            Hjelpe Alna ridesenter med pengestøtte til å drive klubbens aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre, og støtte oppunder Alna ridesenter sine aktiviteter og behov.  

             

            Være en positiv bidragsyter til barn og unge i nærområdet. 

            Vi har fått følgende støtter i 2022: 

            • Kr 4 161 i tippemidler/grasrotandel 
            • Kr 131 811 i LAM- midler fra NIF Olympiske 
            • Kr 38 187 i momskompensasjon fra NIF og OIK 

            Holde medlemmene informerte om klubbens aktiviteter og tilbud

            Oppdatere hjemmeside og sosiale medier. 

             

            Henge opp oppslag i stallen.   

             

            Eventuelt sende ut fellesmailer.  

             

            Klubbkveld. 

            Medlemmene skal føle seg inkludert i klubben, og lett kunne holde seg orienterte om hva de kan benytte seg av tilbud og aktivitet

            Vi har oppdatert sosiale medier jevnlig. Hjemmesiden er under endring for tiden. 

             

            Oppslag henges opp 

             

            Vi gjennomførte klubbkveld med meget godt oppmøte høsten 2022 

            Vi skal ha en klubb for både de med og uten hest.

            Følge opp/være med på/støtte opp under tiltak som Åpen stall, enkelt leie av hest ved stevner. 

             

            Organisere treninger med trenere utenfra, der klubben sponser noe av avgiften og det er mulig å delta med både skole- og privathest. 

            Vi vil ha et lavterskeltilbud der alle som ønsker det skal ha mulighet til å oppleve gleden med å drive med hest.

            Det er mulig å leie hest fra Alna Ridesenter ved alle våre klubbstevner 

             

            Vi har hatt Margrethe Janbu treninger der alle har kunnet delta. Sponset 20 kr pr trening. 

             

            Vi har kjøpt inn nytt hindermateriell, slik at det gamle slitne på utebanen er blitt byttet ut med det vi hadde inne i hallen. 

             

            Vi har opprettet en konkurransegruppe for satsende med egen hest. 

            Satse på ungdomsrepresentantene

            Gi ungdomsrepresentantene møterett til styremøter og oppfordre dem til å kommentere ulike saker vi diskuterer i styret, og ikke minst oppfordre de til å komme med egne forslag

            Få engasjerte ungdommer og innspill fra ungdommen. Få ett bedre styre.

            De har deltatt på noen av møtene, og har kommet med meninger om saker vi har diskutert.  

             

            Vi har også spesifikt spurt dem om råd/meninger ang utvalgte saker 

            Svare på henvendelser fra NRYF            Vi har svart på henvendelser

            Bidra til god hestevelferd

            Henge opp informasjon i stallen  

             

            Holde grønt kort kurs 

            God hestevelferd og øke kunnskapen til medlemmene

            Ikke noe nytt ang info, men vi har som alltid fulgt med på at alt ved klubbstevnene foregår i henhold til NRYF’s regler for god hestevelferd.

            Være med på OARK's klubblederkonferanse.

            Sende to fra styret og to juniorrepresentanter

            Holde oss oppdaterte og synlig i kretsen

            Det ble ikke arrangert klubblederkonferanse i 2022

            Regnskap 2022


            Kontrollutvalgets rapport for 2022


            Innstillinger til verv 2023


            Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Østmarka rytterklubb 2023


            Leder: Kari Blekastad Hegge – velges for to (2) år 

            Nestleder: Birgit Stølen – ikke på valg 

            Styremedlem: 

            • Elin Sundsby – kasserer – Velges for 2 år 
            • Rune Nordby - ikke på valg 
            • Jan Erik Bangsund (ny) - Velges for 2 år 

            Varamedlem:  

            • Robert Selsaas - velges for ett (1) år 

            Kontrollkomiteen: Velges for ett (1) år 

            • Torgeir Skovdahl 
            • Kristin Engebretsen 
            • Aud Røhne - vara 

             

            Valgkomiteen foreslår å gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd ØSTM har representasjonsrett. 

              

            Styrets innstilling til ny valgkomité neste år 


            Leder: Marianne Skille   

            Komitémedlem: Lene Kragh  

            Vara: Annika Meltzer