Dagsorden årsmøte 2024

(link til PDF versjon)


Østmarka Rytterklubbs Årsmøte

 

Dag: Onsdag 13.03.2023 

Tid: kl 18:00 

Sted: Alna Ridesenter 

 

Årsmøtets dagsorden: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Velge dirigent og referent

 3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Godkjenne innkalling

 5. Godkjenne sakslisten

 6. Årsberetning for 2023

 7. Regnskap for 2023 i revidert stand

 8. Kontrollutvalgets beretning

 9. Behandle saker på sakslista

  1. Fastsette egen medlemskontingent for 2024 særskilte grupper ved Alna ridesenter

  2. Sammenslåing av Østmarka Rytterklubb og Ellingsrud Rytterklubb.

  3. Endringer i Østmarka rytterklubb sin lov.

  4. Forslag om arrangering av Grønt Kort kurs

 10. Fastsette medlemskontingenten 2025
 11. Vedta budsjett 2024
 12. Vedta ny Lov for Østmarka Rytterklubb
 13. Handlingsplan
 14. Valg


Dersom forslaget om sammenslåing godkjennes, vil postene 10 - 14 bli behandlet i den sammenslåtte klubbens konstituerende årsmøte.


           Årsberetning 2023

           (link til PDF versjon)


           Styrer og utvalg 

           Styret har i 2023 bestått av:   

           Leder: Kari Blekastad Hegge  

           Nestleder: Birgit Stølen   

           Styremedlem/kasserer: Elin Sundsby   

           Styremedlem: Jan Erik Bangsund 

           Styremedlem: Rune Nordby 

           Varamedlem: Robert Selsaas 

            

           Valgkomiteen 2023 har bestått av:  

           Leder: Marianne Skille 

           Komitemedlemmer: Lene Kragh     

           Varamedlem: Annika Meltzer 

            

           Kontrollutvalg 2023 har bestått av: 

           Leder: Torgeir Skovdahl 

           Medlem: Kristin Engebretsen 

           Vara: Aud Røhne 

            

           Styret har i 2023 avholdt 8 styremøter. Det finnes referat fra alle møtene.  

            

           Stevner 

           Vi har for første gang gjennomført klubbmesterskap i kjøring - via Søndre Aas Gård Kjøre- og Rideklubb. 


           Vi har lagt til Para som klasse i klubbmesterskap dressur. 


           Følgende stevner ble avholdt i 2023:  

           • Dressur: 5 klubbstevner, hvorav klubbmesterskap i dressur 2023 

               Klubbmestere dressur 2023: 

            • LC: Aleesha & Billy 
            • LB: Irja & Josse 
            • Para dressur: Ine & Romeo 
            • LA: Monica & Azfalt 
            • MB: Mia & Calle 
           • Sprang: 5 klubbstevner, hvorav klubbmesterskap i sprang 2023 

               Klubbmestere sprang 2023 

            • 60 cm Feil og Stil: Luna & Brunte 
            • 70 cm Feil og Stil: Olea & Tor og Elisa & Njord 
            • 80 cm Feil og Stil: Eleonora & Amarant 
           • Kjøring: 1 D-stevne, og i tillegg klubbmesterskap i kjøring 2023 - via Søndre Aas Gård Kjøre- og Rideklubb 

               Klubbmestere kjøring 2023 

            • DMP lett: Vilde H. V-S & Maja 
            • DMP middels: Marianne & Ponnyhaugens Charlie Brown og Tempers Sionyn 


           Klubben har fortsatt med og utvidet tilbudet med egne voksenklasser på stevner. 


           Det har i løpet av 2023 blitt betraktelig flere som er med på å arrangere stevner. Vi har nå en gruppe på flere flinke folk som tar tak, og det er mange flinke damer og menn som hjelper til under stevnene!

            

           Vi har i 2023 hatt fulle klubbstevner, men det er også flere av klubbens medlemmer som har vært aktive i konkurranser og mesterskap utenfor klubben og vist gode prestasjoner i flere grener.  Vi nevner ett lite utvalg: 

           • Guro Strachan & Elias fikk Bronsje i NM Kjøring U25 
           • Ine & Romeo tok Bronsje i NM Para (grad III&IV) 
           • Vi sendte av gårde lag i LM dressur på Tune 
           • Vi hadde lag i KM dressur på Søndre Nordstrand, Mia og Calle fikk Sølv i KM hest individuell (LA/MB) 
           • Rebekka og Slotts Uffa fikk Sølv i Grenmester dressur i Veikle Balder Mesterskapet 2023 
           • Vi hadde 2 deltakere (Maud og Pernille) i historiens første Østlandsmesterskap i ridning etter Special Olympics reglement på Østern Brug 

            

           Økonomi 

           23 klubbmedlemmer har søkt og 22 er blitt tildelt start- og treningsstøtte for 2023.  NB: ALLE som har deltatt på kurs/treninger for autorisert trener (eventuelt er på satsningsgruppa), og/eller har vært på D-, E – eller L – stevner, kan søke om dette. Les mer på hjemmesiden vår!! 


           Klubben har ikke delt ut stipend for perioden.  


           Østmarka Rytterklubb har søkt på, og fått følgende støtter i 2023: 

           • Kr 4 620 i tippemidler/grasrotandel 
           • Kr 166 899 i LAM- midler fra NIF Olympiske 
           • Kr 42 648 i momskompensasjon fra NIF og OIK 
           • Kr 73 000 fra OIK - aktivitetsstøtte 
           • Kr 12 677 fra NIF i utstyrsstøtte for innkjøp 2022 
           • Kr 1 500 i støtte fra NRYF for hhv ryttertester og para klasser 


           Vi har for n’te gang søkt om støtte for utbedring Naturridebane fra Agria, uten å ha fått dette.  


           Klubben ble kontaktet av Bambusa dugnad litt før jul 2023. Gjennom dem, kan medlemmene selge sokker og undertøy til inntekt for klubben. Det ble til slutt bestemt at vi skal ha to økter pr år med salg av Bambusa produkter i de tre neste årene. Det blir i uke 21 og uke 45. Målet er i første omgang å få nok penger til selv å kunne utbedre naturridebanen, dvs ridestien i parken. 


           ØSTM hadde i 2023 437 betalende medlemmer. Vi hadde inntekter på kr 512 633,54 og utgifter på kr 512 633,54. 


           Klubben har ingen ansatte. 


           Etter styrets oppfatning gir regnskapet og ballansen en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av aktivitetene i klubben. Styret anser det slik at klubben har god økonomi. 

            

           Diverse aktiviteter 

           Vi har byttet leverandør av klubbklær fra Høøks til Tune Equestrian. Dette ble gjort blant annet for å gi medlemmene større frihet ved at de bestiller på egen hand, samtidig som det frigjør klubben fra å være mellomledd og å organisere innkjøp.  


           Klubben har arrangert treninger/subsidiert treninger for konkurranse gruppa. 


           Hjemmesiden fikk i løpet av 2023 ferdigstilt en facelift. 


           Ved arrangementer o.l. har vi oppdatert hjemmeside og facebook, i tillegg til å ha hengt opp informasjon i stallen for å informere og nå alle medlemmer. 


           Det ble dessverre ikke noe grønt kort kurs i 2023. 


           Høsten 2023 ble det gjennomført klubbkveld på kafeen på Alna Ridesenter med godt oppmøte. 


           Vi hjalp Alna Ridesenter med å arrangere Lysvandring 2023. 


           Styret har svart på alle henvendelser fra NRYF (Norges Rytterforbund) for å opprettholde våre forpliktelser og forhold overfor forbundet, og deltok med to representanter, sammen med en fra Alna Ridesenter, på Ryttertinget 15 - 16 april 2023. 

           Regnskap og balanse 2023

           Kontrollutvalgets rapport for 2023

           (link til PDF versjon)


           Innstillinger til verv 2024

           (link til PDF versjon)


           Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Østmarka rytterklubb 2024

           Leder: Kari Blekastad Hegge – ikke på valg 

           Nestleder: Rune Nordby – velges for to (2) år

           Styremedlem: 

           • Elin Sundsby – kasserer – ikke på valg
           • Jan Erik Bangsund - ikke på valg 
           • Camilla (Mille) Astrup Rønning (ny) - velges for to (2) år

           Varamedlem:  

           • Robert Selsaas - velges for ett (1) år 


           Kontrollkomiteen: Velges for ett (1) år 

           • Torgeir Skovdahl 
           • Kristin Engebretsen 
           • Aud Røhne - vara 

            

           Valgkomiteen foreslår å gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd ØSTM har representasjonsrett. 

             

           Styrets innstilling til ny valgkomité neste år 

           Leder: Marianne Skille   

           Komitémedlem: Lene Kragh  

           Vara: Lena Holtet