Konkurransegruppe for aktive utøvere


Østmarka Rytterklubb startet høsten 2022 opp en konkurranse gruppe som et prøveprosjekt for å favne også de medlemmene i ØSTM som ikke nødvendigvis er direkte tilknyttet Alna Ridesenter, og/eller som er for gamle for Satsningsgruppa​. Denne gruppa er dermed i utgangspunktet ikke for medlemmer av satsning- og rekruttgruppene.  

 

For hvem:

Gruppa er ment for aktive utøvere som er ute og starter i dressur, sprang eller kjøring​. Etter en enorm interesse, har vi satt krav om at deltagere i denne gruppen må ha startet på D-stevne senest forrige sesong, og også må starte inneværende sesong. Du må ha ridd til godkjent i Lett-B dressur og/eller gjennomført 80 cm i sprang uten elimiering. I kjøring er det foreløpig ingen nivåkrav. Du må være medlem av Østmarka Rytterklubb, og ha betalt medlemsavgiften.

  

Tilbud:

Via denne gruppen tilbys subsidierte samlinger med teori innen ulike aktuelle tema​ og subsidierte treninger. Disse kan det ikke søkes start- og treningsstøtte for.


Egenandelen på samlingene og treningene kan endre seg over tid, etter som vi ser hvordan utgiftene på dette blir.


Det er valgfritt om man ønsker å delta på treninger i en eller flere av grenene. Man binder seg ikke til en av grenene. 

 

Begrensninger:

Det er en begrensning på 6 subsidierte treninger pr år. Du kan være med på flere enn 6 treninger, men må betale full pris for de treningene. Dette kan det da søkes vanlig start- og treningsstøtte for. De som ikke møter til treningen må betale full treningsavgift uavhengig av årsaken til at man ikke møter.

 

Påmelding:

Send en mail til ostmarkarytterklubb@live.no. Vi trenger ditt fulle navn. Om du er under 18, også foresattes navn. Fortell også gjerne veldig kort om hva du har gjort og dine konkurranseplaner fremover.