Arbeidsliste på 1-2-3!  

 

Hva går arbeidslisten ut på? 

Arbeidslisten inneholder alle oppgavene som må fylles på et stevne, og de som har en oppgave kalles en funksjonær. Du blir funksjonær ved enten å sette deg opp på ønsket arbeidsoppgave på Arbeidslisten, eller du kan bli tildelt en oppgave. Eksempler på oppgaver er å stå i kiosken, være speaker, hjelpe til på banen under stevnet eller sitte i sekretariatet. Listen for å melde deg på henger i stallen, men du kan også melde deg på ønsket oppgave via ostm.stevne@gmail.com.  


Hvorfor er det viktig å sette seg opp som funksjonær på arbeidslisten?  

Det er viktig å sette seg opp som funksjonær fordi vi må ha nok funksjonærer på et stevne, ellers får vi ikke avholdt stevnet! Stevner er avhengige av dugnadsarbeid og frivillige som er med og hjelper til for at stevnet skal gå rundt. Alle oppgavene er viktige, men det er noen oppgaver som spiller en større og viktigere rolle på stevnedagen enn andre. Stevnet klarer seg med en kake for lite, men ikke et banemannskap eller en skriver for lite!  


Kan jeg melde meg som funksjonær selv om jeg ikke har noe erfaring med hest? 

Selvfølgelig kan du det! I flere av oppgavene trenger du ikke å ta på hesten engang, som f.eks. oppgavene som dreier seg om å hjelpe til i sekretariatet, i kiosken eller henting av protokoller. De oppgavene hvor du er nødt til å være inne på banen, krever stort sett kun at du vet hvor du skal plassere deg for å ikke havne i en faresone eller en farlig situasjon om noe skulle gå galt. Det vil alltid være noen erfarne hestemennesker på banen med deg for å forklare og hjelpe deg med hvor du skal stå og hva du skal passe på for at du skal ha mest oversikt mens du er inne på banen.

  

Hva hvis jeg ikke kan ha den vakten jeg er satt opp på (pga. tid, egen starttid etc.)? 

Vi ønsker at du i utgangspunktet setter deg opp på ønsket vakt, men du kan bli flyttet på, eller satt opp om vi mangler vakter. Hvis klokkeslettet eller vakten ikke passer deg, så ta kontakt fortest mulig med stevneleder eller send en mail til ostm.stevne@gmail.com, slik at vi kan bytte eller finne et bedre tidspunkt for vakten din.  Du må gjerne bytte med en annen selv, men da trenger vi beskjed om hvem du bytter med. 


Hvilke ulike oppgaver finnes, og hva skal/kan jeg gjøre? 

Under følger en kjapp forklaring på hva de ulike funksjonærene skal gjøre og hva som kreves av deg på stevnedagen. Om noe skulle være uklart eller usikkert, spør gjerne på ostm.stevne@gmail.com på forhand, eller i sekretariatet på stevnedagen. 


Helsepersonell 

Ansvar for å hjelpe til om noen skulle skade seg under stevnet. Denne oppgaven krever at du har en helsefaglig bakgrunn.


Sekretariat  

Kontrollerer hestepass, fører resultater i Equipe og regner ut/kontrollere resultater. Vi vil alltid ha en erfaren i sekretariatet, så om du vil prøve deg som ny der, så sørger vi for at den andre kan lære deg opp.

 

Oppmøte tid: min 40 min før stevnet starter. 


Ta imot betaling 

Tar imot betaling av hesteleie på vipps og registrerer dette på ett skjema. 


Oppmøte tid: min 40 min før stevnet starter.

 

Speaker 

Sier over høyttaleranlegget hvem som skal inn på banen, hvem som skal holde seg klar og er neste, hvem som akkurat er ferdig på banen, formidler resultater og annen relevant informasjon i forhold til stevnet. 


Oppmøtetid: min 10 min før stevnet starter. 


Hjelpe til med oppsaling m.m. 

Hjelper de mer uerfarne rytterne med oppsaling og andre ting de måtte trenge hjelp med i stallen på stevnedagen. 


Oppvarming 

Styrer og hjelper til med oppvarming av ekvipasjene. 


Skriver 

Sitter sammen med dommer og fyller inn i bedømmingsskjema det dommeren sier. 


Protokollhenter (kun dressur)  

Henter ferdig utfylte protokoller hos dommer, og leverer disse i sekretariatet.

  

Portåpner 

Åpner/lukker port for å slippe ekvipasjer ut og inn av oppvarmingsbanen.  


Møkke banen 

Møkker oppvarmingsbanen kontinuerlig og stevnebanen mellom ekvipasjene.


Kiosk 

Selger kioskens varer, steker vafler, klargjør toast, lager kaffe, tilrettelegger for servering, rydder litt. 


Oppleser ryttertest (kun dressur) 

Står på banen og leser (høyt) opp øvelsene i ryttertesten for de som ønsker/trenger det. 


Flagger (kun sprang) 

Står med flagg på banen og markerer når startende ekvipasje passerer start- og mållinjen.  


Tidtaker (kun sprang) 

Står med stoppeklokke sammen dommer og tar startende ekvipasjes tid fra start til mål. 


Banemannskap (kun sprang) 

Er på banen og bygger opp hindre dersom en ekvipasje river ned bommer underveis i sin omgang.  


BYGGE/RYDDE BANE(sprang) SETTE OPP/FJERNE RAIL (dressur) 

Dette er oppgaver som alle skal være med på. 


Stevneleder 

Holder i hele stevnet både før og under stevnet, og skal ha ett overblikk over alle oppgaver. Det kreves en god del arbeide på forhand. Trenger ikke gjøre alt selv, men har ansvar for at følgende blir gjort. Sekretariatet må gjerne hjelpe til med dette i dagene før stevnet. 

 • Finne dommer 
 • Lage invitasjon til stevnet og legge ut på nryfstevne 
 • Følge med i, og besvare henvendelser i stevnemailen 
 • Lage hestelister (fordele hvem som skal ri hvilke av skolehestene) 
 • Få hestelisten godkjent av Lene 
 • Overføre stevnet til Equipe 
 • Lage tidsplan i equipe 
 • Få tidsplanen godkjent av dommer 
 • Skrive og legge ut ryttermelding 
 • Skrive ut protokoller og andre relevante skjemaer, som f.eks godtgjøringsskjema til dommer/teknisk personell 
 • Finne frem premier og rosetter 
 • Lage møkkeliste 
 • Lage betalingsliste for hesteleie 
 • Få satt opp høyttalere 
 • Organisere og henge opp arbeidslistene 
 • Skaffe mat og drikke til dommere og sekretariat/speaker 
 • Sørge for at stevnet avsluttes på Equipe