Statutter for klubbmesterskap i sprang Østmarka Rytterklubb


Foto: Kristian Strøm

Foto: Kristian Strøm

Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer av Østmarka Rytterklubb, med både skolehest og privathest. 

 

Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR, dvs at man kan starte klubbmesterskap fra det året man fyller 11. 

 

Kvalifisering

Rytter må minimum to ganger eller mer ha gjennomført klassen hen melder seg opp i på klubbstevne eller høyere stevnenivå.  Med gjennomført mener vi ikke eliminert, utelukket eller har trukket seg. 

 

Dette vil si at om rytter har kvalifisert seg i en klasse med hest X, så er det mulig å starte tilsvarende klasser med hest Y, så sant hest Y er i stand til å starte denne klassen. 

 

Klasser 

Det blir kåret klubbmester i klassene 60, 70, 80 og 90 cm. 

 

Begrensninger

Klassene er stengt for ekvipasjer (hest & rytter sammen) som de siste to år (fra klubbstevnets dato) har ridd feilfritt i klassen over, to eller flere ganger (klubbstevne eller høyere stevnenivå).

 

Eks: Har ekvipasjen ridd feilfritt i 70 cm to ganger, kan den ikke starte 60 cm. 

 

Klasse 90 cm er åpen for alle ekvipasjer, så sant rytter er kvalifisert. 

 

Rytter kan kun delta en gang pr mesterskap. 

 

Premiering og resultatberegning

Det deles ut medaljer i gull, sølv og bronsje, i tillegg til sløyfe, dersom det er 3(tre) startende eller fler i klassen. Dersom det er færre startende enn 3 (tre) deles det ut medaljer og sløyfer i valør tilsvarende antall startende. 

 

Klubbmester får dekken. Et "låne-dekken" legges på før ekvipasjen kommer inn til premieutdeling. Senere får klubbmesteren utdelt dekken i ønsket størrelse med brodering. 

 

Klassene bedømmes ut fra 280 - Feil og stil. Dvs. at ekvipasjer med likt antall feilpoeng skilles gjennom stilpoeng. Dersom også stilpoengene er like, erklæres ekvipasjene for likeplassert.  

 

Styret kan fra år til år regulere disse statuttene dersom dette er ønskelig eller nødvendig.  

 

Statuttene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på klubbens internettside.