Statutter for klubbmesterskap i kjøring Østmarka Rytterklubb


Klubbmesterskapet er åpent for alle medlemmer av Østmarka Rytterklubb, med både skolehest og privathest. 

 

Klubbmesterskapet arrangeres andre halvår hvert år. 


Mesterskapet kan avholdes som klubb- eller utvidet klubbstevne, eller legges til Kretsmesterskapet eller D-stevne med innlagte mesterskap. Styret bestemmer hvert år hvordan klubbmesterskapet skal avholdes. 


For å starte klubbmesterskap i Østmarka rytterklubb må kusken være medlem av ØSTM og medlemskontingenten være betalt. Det må løses lisens om det kreves for deltagelse i klubbmesterskap som legges til eksterne stevner (utvidet klubbstevne, D eller KM).

   

Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR, dvs at man kan starte klubbmesterskap fra året man fyller 11 år. Det er ingen kvalifiseringskrav utover generell kvalifisering iflg KR IX kjøring. 


Nivå 

I 2023 avholdes klubbmesterskapet sammen med Oslo og Akershus rytterkrets kretsmesterskap på Søndre Aas og det kåres klubbmester i klassene LETT og MIDDELS.

  

Klassedeltagelse/kvalifisering følger KR I og IX og stevnets statutter/regler. 


Klubbmesteren kåres for det/de nivået det konkurreres i (Lett/Middels) uavhengig om man starter ponni, hest, en-spent, to-spent eller flerspent. 


Resultatberegning

Klubbmester er den ekvipasjen som har lavest straffepoeng sammenlagt etter DMP. Ved likeplassering vil den med lavest straffepoeng fra dressuren vinne. 


Premiering 

Det deles ut medaljer i gull, sølv og bronse, i tillegg til sløyfe, dersom det er tre startende eller fler i klassen. Dersom det er færre startende enn tre deles det ut medaljer og sløyfer i valør tilsvarende antall startende.

  

Klubbmester får dekken. Et "låne-dekken" legges på hesten før ekvipasjen kommer inn til premieutdeling. Senere får klubbmesteren utdelt dekken i ønsket størrelse med brodering.  
 

Mesterskapsavgift inntil 50 kroner kan kreves særskilt i de tilfellene mesterskapet legges til et eksternt stevne. For 2023 er det ikke fastsatt slik avgift. 


Ved spørsmål som ikke er avklart i statuttene, henvises det til KR I (generelt konkurransereglement) og KR IX (kjøring).  
 

Statuttene skal revideres av styret hvert år og tilpasses nivået til kuskene som er medlem i klubben.  


Statuttene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på klubbens internettside.


Oslo, 07.09.2023

NB: Vi ser at det er lagt inn cup fee kr 50,- pga klubbmesterskapet. Det står i statuttene våre at den frafaller i år, men husk at dere kan søke mesterskapsstøtte og få bl.a denne refundert.